Bővebben: Határtalan örökségünk  2020.július 1-jével elindult a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum és a szerencsi Zempléni Múzeum együttműködésében megvalósuló „Határtalan örökségünk – a szerencsi Rákóczi-vár és a kassai Rodostó-ház” című projekt, amelynek az a legfontosabb célkitűzése, hogy szorosabb együttműködés jöjjön létre a két intézmény között a Rákóczi-kultusz ápolásában.

Mindkét város Kassa és Szerencs ezer szállal kötődik a neves történelmi családhoz. Szerencs vára, amelyet a dinasztiaalapító Rákóczi Zsigmond épített fontos történelmi események színhelye volt. Falai között többször megfordult II. Rákóczi Ferenc is.

 Kassa nagyon fontos szerepet töltött be 16-17. századi Felső-Magyarország életében. Amikor a 20. század elején a nagyságos fejedelem hazahozott földi maradványainak méltó helyet kerestek, nem véletlenül esett a választás Kassára. Összeköti a közös sors a két várost, hiszen mindkét hely egy nevezetes, fejedelmi rangra emelt Rákóczi temetkezési helye: Szerencs Rákóczi Zsigmondnak, Kassa pedig  II. Rákóczi Ferencnek ad végső nyughelyet.

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001” projekt keretén belül a Zempléni Múzeum kirándulásra vitte a Miskolci Egyetem hallgatóit és a projektben résztvevő általános iskola diákjait. A kirándulás célja, hogy a korai iskolaelhagyást megelőzendően mind a diákok, mind pedig a leendő pedagógus hallgatók olyan szakmákat ismerjenek meg, amely a diákokat szakmák kitanulására ösztönzi, a hallgatókat pedig segíti, hogy a kevésbé tehetséges tanulókat a szakmák tanulásának irányába tereljék.

© 2019 Zempléni Múzeum. All Rights Reserved.